Open ruimteproject Moervaartvallei

Wie langs de Moervaart fietst of het provinciaal domein Puyenbroeck bezoekt, verwondert zich over het gave, open landschap, met weidse gezichten en met bomenrijen als blikvangers. Een mooie Moervaartvallei is een troef voor landbouw en natuur maar ook voor de bewoners en de horeca uit buurdorpen en het op fietsafstand gelegen Gent. Het strategisch project wil die ambitie waar maken.

Boeiende verhalen uit de Moervaartvallei 21-6

Archeologiedagen 15-6

De Moervaartvallei was ooit een uitgestrekt meer. Aan de oevers bouwden jagers-verzamelaars kampementen. Kom zelf ontdekken hoe archeologen dit weten op zaterdag 15/6 tussen 14 en 17u, vertrekken vanaf Puyenbroeck-P2 (volg de pijlen). Opgelet, vuile handen zijn onvermijdelijk!

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/archeologiedagen

vertelavond Moerbeke

vertelavond Moerbeke

vertelavond Moerbeke

Nacht van de duisternis

Kinderzoektocht in Moervaartvallei en wandeling in Desteldonk tijdens Nacht van de Duisternis – 20 oktober 2018
Zaterdag 20 oktober vindt de jaarlijks terugkerende Nacht van de Duisternis plaats. North Sea Port draagt hier graag haar steentje aan bij en organiseert in samenwerking met het Strategisch Project Moervaartvallei en het Projectbureau Gentse Kanaalzone twee gratis avondactiviteiten. Tussen 20 en 21 uur gaat bovendien de straatverlichting uit!
Wandeling door het Koppelingsgebied Desteldonk
Koppelingsgebieden zijn overgangszones tussen de havendorpen en de industrie. We wandelen een route van circa 6 km in het koppelingsgebied Desteldonk waar een natuurgids ons meer zal vertellen over nachtactieve dieren in de havenomgeving.

We starten om 19 uur aan de Kerk in Desteldonk en sluiten af in parochiezaal De Kring in Desteldonk met gelegenheid tot napraten bij een hapje en een drankje.

Kinderzoektocht de Moervaartvallei
Wie langs de Moervaart fietst of het provinciaal domein Puyenbroeck bezoekt, verwondert zich over het gave, open landschap, met weidse gezichten en met bomenrijen als blikvangers. Een mooie Moervaartvallei is een troef voor landbouw en natuur maar ook voor de bewoners en de horeca uit buurdorpen en het op fietsafstand gelegen Gent. Het strategisch project wil die ambitie waar maken.

We wandelen een route van 2,4 km met een aantal tussenstops waar kleine opdrachtjes worden gedaan. Voor de volwassen begeleiders wordt aangepaste uitleg voorzien.

We starten om 18.30 uur aan Provinciaal Domein Puyenbroeck en sluiten ook daar af met een hapje en een drankje.
Inschrijven
Aanmelden kan via www.northseaport.com/nachtvandeduisternis

Na aanmelding ontvangt u aanvullende informatie en routebeschrijving.

GRUP Moervaartvallei Fase 1

Op 13 juli 2018 werd het GRUP Moervaartvallei Fase 1 definitief vastgesteld door de Vlaamse regering. Sinds 28 augustus 2018 is het van kracht. Meer info hierover is te vinden op deze link.

Ondertekening raamovereenkomst Moervaartvallei

In de Raamovereenkomst Moervaartvallei engageren de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeenten Moerbeke en Wachtebeke, North Sea Port, polder Moervaart en Zuidlede en de landbouw- en natuurorganisaties zich om een kwaliteitsvolle inrichting en beheer van de natuur- en landbouwgebieden in het gebied te realiseren en daarbij oplossingen voor de lokale landbouwers uit te werken.

Op 25 mei werd deze Raamovereenkomst plechtig ondertekend de partners  in het Molencentrum Mola te Wachtebeke.

Infomarkten in Wachtebeke en Moerbeke

De infomarkten in Wachtebeke en Moerbeke begin oktober trokken heel wat geïnteresseerden. De grote prints van het ontwerp gewestelijk RUP Moervaartvallei fase 1 zorgden voor meer duidelijkheid en specialisten stonden klaar om vragen te beantwoorden. Aan alle aanwezigen: dank voor jullie interesse en inbreng!

Een korte presentatie gaf een algemene inleiding op het project Moervaart. Hieronder kan je deze presentatie herbekijken.

Nieuwsbrief Moervaartvallei september 2017

Goedkeuring strategisch project (17 januari 2017)

Natuur, landbouw en toerisme hand en hand

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers kreeg in 2015 de opdracht om in overleg met de landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat en de natuurverenigingen Natuurpunt en vzw Durme een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei. Dat overleg leidde in 2016 tot een akkoord tussen de natuur- en landbouworganisaties over de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van een aantal gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei. Het was de aanleiding voor de provincie Oost-Vlaanderen om samen met de gemeenten Gent, Wachtebeke en Moerbeke, de natuur- en landbouworganisaties en de haven van Gent een strategisch project voor de hele Moervaartvallei op te zetten. Doel van het project is om een breed gedragen project voor de Moervaartvallei uit te werken waar plaats is voor landbouw, natuur, waterberging, recreatie, erfgoed, landschap en nog veel meer.

300.000 euro voor de Moervaartvallei

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, erkende eind december het openruimteproject Moervaartvallei als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Aan deze erkenning is een subsidie van 240.000 euro van Ruimte Vlaanderen verbonden voor de aanwerving van een projectcoördinator. Deze projectcoördinator heeft de opdracht om gedurende drie jaar, in overleg met alle partners in het gebied, de realisatie van de visie op het terrein op sporen te zetten. De provincie Oost-Vlaanderen en het Gentse havenbedrijf investeren samen 60.000 euro. De Vlaamse Landmaatschappij kreeg tegelijk de opdracht om het onderzoek naar de haalbaarheid van een landinrichtingsproject voor de Moervaartvallei op te starten.

Concreet wordt er nu rond de Moervaartvallei gewerkt op 3 sporen:

  1. de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is een bestemmingsplan en vervangt na goedkeuring het gewestplan. Het biedt rechtszekerheid voor eigenaars en gebruikers. Het GRUP “Moervaartvallei fase 1” omvat het deel van de Moervaart- en Zuidledevallei op grondgebied Gent, Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke. De overige delen (grondgebied Lokeren, Sint-Niklaas en Stekene) worden in een tweede fase uitgewerkt, waarbij het gaat om de aaneengesloten structuur van natuurgebieden Tussen de Twee Leden-Etbos, De Linie, De Vettemeersbossen en Fondatie-Heernisse en de landbouwgebieden ten noorden van het Kanaal van Stekene.

  1. de inzet van het instrumentarium van het nieuw decreet landinrichting

Parallel met de opmaak van het GRUP is ook gestart met de voorbereiding van een landinrichtingsproject “Moervaartvallei”. Via landinrichting kan ingezet worden op de effectieve realisatie van de in het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziene landbouw- én natuurgebieden. Via landinrichting zijn ook maatregelen rond recreatie, erfgoed, waterberging,… mogelijk. De Vlaamse Landmaatschappij bereidt deze landinrichting voor.

  1. de start van een gebiedsgericht open ruimteproject

Het project Moervaartvallei is een project waarbij veel partners betrokken zijn: verschillende Vlaamse instanties, de provincie, de gemeenten, de belangengroepen, de polder, de bosgroep, eigenaars, gebruikers,… Een goede dialoog met alle betrokken is belangrijk. Een stuurgroep, ambtelijke werkgroep en een projectbureau geven sturing aan het project. De gouverneur is voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Jozef Dauwe is co-voorzitter. Dankzij de erkenning van het project Moervaartvallei als strategisch project, kan er ook een projectcoördinator op het project worden tewerk gesteld. Deze coördinator bouwt de projectstructuur verder uit, zorgt ervoor dat er een gedragen en overkoepelende visie komt en zorgt mee voor een actieplan.

© Copyright – Project Moervaartvallei – info[at]moervaartvallei.be